Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWOStacjonarne i niestacjonarneZbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Zmiana sposobu pracy Dziekanatu w dniu 27.03.2021 i w czasie ferii świątecznych

Informujemy, że w dniu 27 marca 2021 roku Dziekanat będzie nieczynny. Wszelkie zapytania, sprawy proszę w tym dniu kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do wiadomości Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wszystkie sprawy będą rozpatrywane na bieżąco. Dyżury Prodziekanów w tym dniu będą prowadzone bez zmian, za pośrednictwem MS Teams.
Ponadto w okresie wolnym od zajęć, tj. w dniach od 1 do 6 kwietnia 2021 roku Dziekanat będzie nieczynny, a dyżury Prodziekanów w dniu 6 kwietnia 2021 zostały odwołane.  

Rekrutacja na studia i praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Drodzy studenci,
w najbliższy czwartek, o godz. 17.00 odbędzie się na MS Teams spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+. Spotkanie poprowadzi dr hab. inz. Mariusz Kuglarz, prof. ATH - Koordynator Wydziałowy Erasmus+ na WIMBiŚ.
Kod zespołu: 9an0mle
Zapraszamy!

Zaproszenie na spotkanie z władzami wydziału

Szanowni Studenci,
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH, wraz z Prodziekanami  ds. studenckich, dr inż. Lucyną Przywarą oraz dr inż. Andrzejem Haratem, zapraszają Państwa na spotkanie, które odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 19 lutego 2021 roku o godzinie 10:00. Spotkanie zorganizowane jest zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Możliwe będzie zadawanie pytań.
 
Kod do spotkania zostanie Państwu udostępniony w ogłoszeniach w wirtualnym dziekanacie.
 

Terminy egzaminów dyplomowych w roku 2021

Egzaminy dyplomowe na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska w roku 2021 będą odbywały się zgodnie z harmonogramem: 
 

 • Termin dla osób, które uzyskały w 2020 roku zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 18 stycznia – 1 lutego 2021​
 • Studia stacjonarne I stopnia: 1 lutego – 31 marca 2021
 • Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia:14 czerwca – 26 lipca 2021
 • Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 13 września – 29 października 2021 
 • Termin dla osób, które uzyskały zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej w roku 2021, studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 17 stycznia – 31 stycznia 2022

DO DZIEKANATU WYDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony: 

 1. Pracę dyplomową(dwustronnie wydrukowaną, zbindowaną w miękkiej oprawie)
  płyta CD z nagraną pracą dyplomową, opisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu, umieszczona w naklejonej kopercie na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki (zapis dokumentu w formacie DOC, DOCX). Strona tytułowa pracy dyplomowej musi posiadać adnotację Promotora, zgodnie z §5 pkt. 21 „Zasady realizacji procesu dyplomowania na WIMBiŚ ATH”. Pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej, student składa Promotorowi pracy dyplomowej.
 2. Wypełniony formularz Deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO- HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ"- Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1225/2017/2018z dnia 11 czerwca 2018 roku (Procedura PU10).  druk do pobrania
 3. Cztery jednakowe zdjęcia w stroju galowym (nie zeskanowane) o formacie
  4,5 x 6,5 cm.
 4. Dowód opłaty za dyplom, wpłacony na indywidualne konto studenta (opłata wynosi 60 zł)Opłaty za dyplom nie wnoszą osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020.
 5. Student musi mieć uregulowane, ewentualne zaległości w płatnościach (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru itp.). 

W/w dokumenty należy składać zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału.

Godziny pracy Dziekanatu

W związku z poleceniem JM Rektora dr hab. inż. Jacek Nowakowskiego, prof. ATH o kontynuacji wykonywania pracy zdalnej informujemy, że od dnia 11 stycznia 2021 roku Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, w sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu, będzie czynny w od poniedziałku do środy w godzinach od 10:00 do 13:00:
 
 • poniedziałek      10:00 – 13:00   
 • wtorek               10:00 – 13:00
 • środa                 10:00 – 13:00
 
Informujemy, że od dnia 23 grudnia 2020 r. do 05 stycznia 2021 r. dziekanat będzie nieczynny. Prodziekani, również w/w okresie, nie będą pełnić dyżurów.
 
W sprawach, które nie wymagają Państwa obecności na terenie Uczelni, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 3382979-425; 3382979-426; bądź kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wszystkie sprawy  rozpatrywane są na bieżąco. 
Dyżury Prodziekanów nadal będą prowadzone za pośrednictwem MS Teams, na czacie, bądźz wykorzystaniem z połączenia głosowego, zgodnie z harmonogramem dyżurów.

Ważność legitymacji studenckich

19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Obecne ograniczenie funkcjonowania uczelni zostało wprowadzone od 19 października 2020 r. Tym samym studenci mogą posługiwać się obecnie ważnymi legitymacjami bez konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu odebrania nowych hologramów. Na przedłużenie ważności będzie czas do 60 dni liczonych po dacie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana. Będziemy informować o konieczności i możliwości przedłużenia ważności legitymacji. 

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

Zatem legitymacje, których ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada br., pozostają ważne.

Informacja dla studentów pierwszego roku

Szanowni Państwo!
Bardzo się cieszymy, że wstępujecie w szeregi studentów Akademii Techniczno- Humanistycznej i wybraliście nasz Wydział. Rozpoczynający się semestr będzie zorganizowany hybrydowo, tj. zajęcia będą odbywały się częściowo w laboratoriach i salach wykładowych, częściowo w sposób zdalny, z wykorzystaniem systemów elektronicznych. W prezentacji, którą możecie Państwo pobrać <tutaj> znajdują się  najważniejsze informacje dotyczące logowania do systemów informatyczych uczelni oraz dotyczące organizacji zajęć.
Skróconą instrukcję logowania do systemów można pobrać <tutaj>.W przypadku zajęć odbywających się na terenie uczelni przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk oraz używania maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczy: 33 8279425, 33 8279426 lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy i dyżury dziekanatu

W związku z poleceniem JM Rektora dr hab. inż. Jacek Nowakowskiego, prof. ATH o kontynuacji wykonywania pracy zdalnej informujemy, że od dnia 11 stycznia 2021 roku do odwołania Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, w sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu, będzie czynny w od poniedziałku do środy w godzinach od 10:00 do 13:00:
 ​

 • poniedziałek      10:00 – 13:00   
 • wtorek               10:00 – 13:00
 • środa                 10:00 – 13:00

 
W sprawach, które nie wymagają Państwa obecności na terenie Uczelni, prosimy o kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, pod numerami: 3382979-425; 3382979-426; bądź kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wszystkie sprawy  rozpatrywane są na bieżąco. 

Dyżury Prodziekanów nadal będą prowadzone za pośrednictwem MS Teams, na czacie, bądźz wykorzystaniem z połączenia głosowego, zgodnie z harmonogramem dyżurów.

UWAGA! w okresie pandemii preferowaną formą kontaktu z Dziekanatem jest kontakt telefoniczny.

Dane adresowe:


Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, pokój 112
tel. +48 33 827 94 26, tel. +48 33 827 94 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyżury Dziekanów (za wyjątkiem okresu wakacji):

 • dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH
  po telefonicznym umówieniu terminu
   
 • DYŻURY PRODZIEKANÓW ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE ZA POŚREDNICTWEM TEAMS, BĄDŹ TELEFONICZNIE
   
 • dr inż. Lucyna Przywara
  Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dla kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska
  Wtorek                      godz. 1300 – 1430 
  Sobota zjazdowa      godz. 900 – 1000 
   
 • dr inż. Andrzej Harat
  Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dla kierunków Budownictwo, Inżynieria Materiałowa i Włókiennictwo
  Wtorek                       godz. 900 – 1100 
  Sobota zjazdowa      godz.   800 – 900
 •  

Obrony prac dyplomowych w czasie ograniczenia działalności uczelni

Informujemy, że w dniu 19.06.2020 ukazało się Zarządzenie Rektora ATH nr 1416/2019/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności uczelni. W związku z powyższym od przyszłego tygodnia będzie można zdalnie składać podania o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w sposób tradycyjny, z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz w sposób zdalny.

Druk podania o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w okresie ograniczenia działalności uczelni.

Egzamin dyplomowy odbywa się na wniosek studenta (podanie powyżej) skierowany z jego studenckiego adresu email (@student.ath.edu.pl) do Dziekana Wydziału, za pośrednictwem promotora (do wiadomości Promotora i z opinią Promotora).
Do wniosku student dołącza oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy. Oświadczenie może być złożone w formie załącznika będącego skanem w formacie pdf albo zdjęciem w formacie jpg wydrukowanego i podpisanego oświadczenia.
Równocześnie promotor przesyła do dziekanatu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wersję elektroniczną pracy studenta przygotowaną w postaci pliku w formacie pdf. 
W przypadku prac już złożonych w Dziekanacie wystarczy samo podanie o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego.

Jednocześnie informujemy, że aby zapewnić terminowe przygotowanie Dyplomów ukończenia studiów, nadal obowiązują "Zasady dyplomowania" http://wimbis.ath.bielsko.pl/index.php/wiadomosci-2/zasady-dyplomowanie.html 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem tel. 33 8279425, 33 8279426 w godzinach 7.00 - 15.00, oraz e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Terminy egzaminów dyplomowych

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W 2021 ROKU
 

dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska:
Studia stacjonarne I stopnia: 1 lutego – 31 marca 2021
Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia:14 czerwca – 26 lipca 2021 
Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 13 września – 29 października 2021 
Termin dla osób, które uzyskały zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 17 stycznia – 31 stycznia 2022
 

DO DZIEKANATU WYDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony: 

 1. Pracę dyplomową(dwustronnie wydrukowaną, zbindowaną w miękkiej oprawie)
  + płyta CD z nagraną pracą dyplomową, opisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu, umieszczona w naklejonej kopercie na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki (zapis dokumentu w formacie DOC, DOCX). Strona tytułowa pracy dyplomowej musi posiadać adnotację Promotora, zgodnie z §5 pkt. 21 „Zasady realizacji procesu dyplomowania na WIMBiŚ ATH”. Pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej, student składa Promotorowi pracy dyplomowej.
 2. Wypełniony formularz Deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO- HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ"- Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1225/2017/2018z dnia 11 czerwca 2018 roku (Procedura PU10).  druk do pobrania
 3. Cztery jednakowe zdjęcia w stroju galowym (nie zeskanowane) o formacie
  4,5 x 6,5 cm.
 4. Dowód opłaty za dyplom, wpłacony na indywidualne konto studenta (opłata wynosi 60 zł). Opłaty za dyplom nie wnoszą osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020.
 5. Student musi mieć uregulowane, ewentualne zaległości w płatnościach (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru itp.). 

W/w dokumenty należy składać zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału.

 

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W 2020 ROKU 

 

dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia: 11 lutego – 31 marca 2020
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 15 czerwca – 24 lipca 2020
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 15 września – 30 października 2020
Termin dla osób, które uzyskały zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 18 stycznia – 1 lutego 2021​

 

 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

 

DO DZIEKANATU WYDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony: 

1.     Pracę dyplomową(dwustronnie wydrukowaną, zbindowaną w miękkiej oprawie)  + płyta CD z nagraną pracą dyplomową, opisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu, umieszczona w naklejonej kopercie na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki (zapis dokumentu w formacie DOC, DOCX). Strona tytułowa pracy dyplomowej musi posiadać adnotację Promotora, zgodnie z §5 pkt. 21 „Zasady realizacji procesu dyplomowania na WIMBiŚ ATH”. Pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej, student składa Promotorowi pracy dyplomowej.
2.     Wypełniony formularz Deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ" - Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1225/2017/2018z dnia 11 czerwca 2018 roku (Procedura PU10) - druk do pobrania
3.     Cztery jednakowe zdjęcia w stroju galowym (nie zeskanowane) o formacie 4,5 x 6,5 cm.
4.     Dowód opłaty za dyplom, wpłacony na indywidualne konto studenta (opłata wynosi 60 zł).
5.     Student musi mieć uregulowane, ewentualne zaległości w płatnościach (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru itp.). 

W/w dokumenty należy składać zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału.
 
27 listopad 2020
Progi punktowe ECTS Zgodnie z systemem punktów ECTS, aby uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów konieczne jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W załączniku przedstawiamy wymaganą oraz minimalną liczbę punktów ECTS niezbędnych do rejestracji na kolejne semestry, obowiązującą w roku akademickim 2020/2021. <załącznik>
Czytaj dalej >
30 wrzesień 2020
16 wrzesień 2020
Systemy informatyczne do nauczania na odległość W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 
Czytaj dalej >
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Czytaj dalej >
06 marzec 2020