Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Studia INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE na kierunku BUDOWNICTWO
REKRUTACJA TRWA
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWO
Stacjonarne i niestacjonarne
Zbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców
W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą:
 1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
  • dr hab. inż. Stanisław Rabiej, prof. ATH
    
 2. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w składzie:

  Przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Programów Kształcenia dla kierunków:
  • Prof.dr hab. Henryk Klama (kierunek Ochrona Środowiska)
  • Dr hab. Alicja Machnicka, prof. ATH (kierunek Inżynieria Środowiska)
  • Dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH (kierunek Inżynieria Materiałowa)
  • Dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH (kierunek Włókiennictwo)
  • Dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATH (kierunek Budownictwo)
   Dodatkowo:
  • Dr hab. Andrzej Jaguś
  • Dr inż. Beata Fryczkowska
  • Dr inż. Tadeusz Graczyk
  • Dr inż. Piotr Owerko
  • Dr inż. Ewelina Nowicka
    
 3. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w składzie:

  Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia:
  • Dr inż. Monika Wierzbińska
   Członkowie Zespołu:
  • Dr inż. Monika Basiura-Cembala
  • Dr inż. Ewa Jachniak
  • Dr inż. Janusz Kozak
  • Dr inż. Andrzej Harat
   Przedstawiciel studentów: Pani Joanna Mędrzak

04 październik 2018
Ogłoszenie W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2018/2019 w poniedziałek 8.10.2018 Dziekanat będzie zamknięty, nie odbędzie się również dyżur Prodziekan dr inż. Moniki Rom.  Czytaj dalej >
17 marzec 2017
Szablon pracy dyplomowej W zakładce "Zasady dyplomowania" oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania" zamieszczono szablon pracy dyplomowej, sformatowanej zgodnie z obowiązującymi na Wydziale zasadami. Czytaj dalej >