Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Uruchamiamy II stopień kierunek Budownictwo. Rekrutacja 1-14.02.2018 r.
II stopień na kierunku budownictwo
Już od lutego 2018 studia stacjonarne i niestacjonarne zbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców
W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą:
 1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
  • dr hab. inż. Stanisław Rabiej, prof. ATH
    
 2. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w składzie:

  Przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Programów Kształcenia dla kierunków:
  • Prof.dr hab. Henryk Klama (kierunek Ochrona Środowiska)
  • Dr hab. Alicja Machnicka, prof. ATH (kierunek Inżynieria Środowiska)
  • Dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH (kierunek Inżynieria Materiałowa)
  • Dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH (kierunek Włókiennictwo)
  • Dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATH (kierunek Budownictwo)
   Dodatkowo:
  • Dr hab. Andrzej Jaguś
  • Dr inż. Beata Fryczkowska
  • Dr inż. Tadeusz Graczyk
  • Dr inż. Piotr Owerko
  • Dr inż. Ewelina Nowicka
    
 3. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w składzie:

  Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia:
  • Dr inż. Monika Wierzbińska
   Członkowie Zespołu:
  • Dr inż. Monika Basiura-Cembala
  • Dr inż. Ewa Jachniak
  • Dr inż. Janusz Kozak
  • Dr inż. Andrzej Harat
   Przedstawiciel studentów: Pani Joanna Mędrzak

20 kwiecień 2018
Zmiana godzin dyżuru prodziekan dr inż. Lucyny Przywary Informujemy, że w dniu 24.04.2018 r. (tj. we wtorek) dyżur Pani Prodziekan dr inż. Lucyny Przywary został odwołany.
 
W dniu 28.04.2018 r. (tj. w sobotę) Pani Prodziekan dr inż. Lucyna Przywara będzie pełnić dyżur w godzinachod 10:30 do 11:30. Czytaj dalej >
20 kwiecień 2018
Zmiana godzin dyżuru prodziekan dr inż. Moniki Rom W dniu 23.04.2018 r. (tj. w poniedziałek) Pani Prodziekan dr inż. Monika Rom będzie pełnić dyżur w godzinachod 10:00 do 11:00.
Czytaj dalej >
18 grudzień 2017
Ogłoszenie Informujemy, że w dniach 28 i 29 grudnia 2017 r. Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska będzie nieczynny. Czytaj dalej >
12 grudzień 2017
Ogłoszenie W dniu 16.12.2017 r. (sobota), Prodziekan ds. studenckich dr inż. Lucyna Przywara będzie przyjmowała studentów w godzinach 10.30- 11.30. Czytaj dalej >
30 październik 2017
Zmiana godzin pracy Dziekanatu i odwołanie dyżuru
Informujemy, że we wtorek 31 października 2017 r. Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, od godziny 12:30 będzie nieczynny. Jednocześnie informujemy, że w tym dniu dyżur Pani Prodziekan dr inż. Lucyny Przywary został odwołany.  Czytaj dalej >