Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Budownictwo to jeden z najpopularniejszych kierunków na uczelniach technicznych
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców
Przyszli inżynierowie środowiska na zajęciach terenowych w Szymbarku
Budownictwo: studja stacjonarne 

 

PrzedmiotSem.ProwadzącyI termin/
sala
II termin/
sala
III termin/
sala
Materiały budowlane 23Dr inż. Wacław Brachaczek06.02.2017
Godz. 15:00
L231
  
Wytrzymałość materiałów 23Prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek01.02.2017
godz. 8:00
L233
07.02.2017
godz. 8:00
L231
 
Mechanika gruntów3Prof. ATH dr hab. inż. Jacek Pieczyrak03.02.2017
godz. 12:00
L120
10.02.2017
godz. 12:00
L318

 
24.02.2017
godz. 12:00

 
Budownictwo ogólne 25dr inż. Henryk Żelazny02.02.2017
godz. 10:00
L323
09.02.2017
godz.10:00
L323

 
23.02.2017
10:00-
Konstrukcje betonowe 25Dr inż. Szymon Dawczyński7.02.2017
s. L131 g.10.00
14.02.2017
s. L131 g.13.00
21.02.2017 
g.10.00
Konstrukcje drewniane5Prof. ATH dr hab. inż. Jan Zamorowski1.02.2017
L334
g. 10:00
6.02.2017
L334
g. 10:00
22.02.2017
g. 10:00
Budownictwo komunikacyjne 15Dr inż. Anna Żak26.01.2017
L331
g.17.30
10.02.2017
 L331
g.14.00
14.02.2017
L120
g.14.00
Budownictwo pasywne7Dr inż. Henryk Żelazny02.02.2017godz. 12:00
L323
09.02.2017
godz. 12:00
L323
23.02.2017
godz. 12:00

 
Materiały nowej generacji7Dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras2.02.2017
godz.9:00
L334
08.02.2017godz.10:00
C31

 
21.02.2017
godz. 10:00
Audyting energetyczny w budownictwie7Dr inż. Janusz Fabia1.02.2017
C031
g. 10.00
6.02.2017
C031
g. 10.00
27.02.2017
C031
g. 10.00
Podstawy melioracji i odwodnienia budowlanego7Dr inż. J. Kozak
 
1.02.2017
C230
8.02.2017
C230
 


Budownictwo: studia niestacjonarne

 

PrzedmiotSem.ProwadzącyI termin/
sala
II termin/
sala
III termin/
sala

Materiały budowlane 1
 
3Dr inż. Wacław Brachaczek   
Wytrzymałość materiałów 23Prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek11.02
godz. 8:00
C31
18.02
godz. 8:00
C31
 
Budownictwo ogólne 13Dr inż. Henryk Żelazny11.02.2017
godz. 12:00
L138
19.02.2017
17:00
04.03.17
12:00

 
Budownictwo ogólne 25Dr inż. Henryk Żelazny11.02.2017
godz.10:00
L138
19.02.2017
15:00

 
04.03.17
10:00

 
Fundamentowanie5Prof. ATH dr hab. inż. Jacek Pieczyrak11.02.2017
godz. 12:00
A304
18.02.2017
godz. 12:00

 
04.03.
godz. 12:00

 
Konstrukcje metalowe 25Prof. ATH dr hab. inż. Jan Zamorowski6.02. 2017
s. L334
g. 16,00
11.02. 2017
s. L334
g. 16,00
4.03.17
 

 
Konstrukcje betonowe 27Dr inż. Zbigniew Pająk12.02.2017
B7
g. 1015
19.02.2017
 

 
5.03.2017
 

 
Budownictwo komunikacyjne 27Dr inż. Anna Żak18.02.2017
 
g.13.00
24.02.2017
 
g.18.00
4.03.2017
 
g.18.00
22 wrzesień 2017
Ogłoszenie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych Informujemy, że termin termin płatności za studia dla studentów I roku przypada na 15 października 2017 r., z możliwością wpłaty w dwóch ratach, odpowiednio:
- Budownictwo – 2 500,00 zł (I rata 1250,00 zł),
- Inżynieria Środowiska - 2 500,00 zł (I rata 1250,00 zł)
Termin drugiej raty przypada na 15 grudnia 2017 r.
Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto. Dostęp do konta znajduje się na stronie internetowej ATH (Wirtualny dziekanat).
 
Czytaj dalej >
22 wrzesień 2017
Ogłoszenie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych Informujemy, że legitymacje studenckie oraz umowy o płatnościach będą wydawane studentom pierwszego roku, którzy rekrutowali się w pierwszej turze roku akademickiego 2017/18 na drugim zjeździe (tj. 30.09.2017 r.) w godzinach 7:30 – 11:30 w  Dziekanacie Wydziału, ul. Willowa 2, budynek L, pokój 112. Czytaj dalej >
28 czerwiec 2017
Zawieszenie dyżurów Prodziekanów Informujemy, że od 4 lipca 2017 roku dyżury dr inż. Lucyny Przywary oraz dr inż. Moniki Rom - Prodziekan ds. studenckich i kształcenia, zostają zawieszone do odwołania.
W przypadku spraw pilnych, prosimy o złożenie w Dziekanacie Wydziału (w godzinach urzędowania) stosownego pisma, które zostanie skierowane do rozpatrzenia odpowiedniemu Prodziekanowi.
  Czytaj dalej >
17 marzec 2017
Szablon pracy dyplomowej W zakładce "Zasady dyplomowania" oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania" zamieszczono szablon pracy dyplomowej, sformatowanej zgodnie z obowiązującymi na Wydziale zasadami. Czytaj dalej >
28 styczeń 2015
Terminy egzaminów dyplomowych

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W 2017 ROKU 

dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia: 13 luty – 31 marzec 2017 r.
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 19 czerwca – 21 lipca 2017 r.
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 18 września – 24 października 2017 r.
Termin dla osób, które uzyskały zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 15 stycznia – 2 luty 2018 r.

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W 2016 ROKU 

dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia: 15 luty – 31 marzec 2016 r.
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 20 czerwca – 22 lipca 2016 r.
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 19 września – 21 października 2016 r.
Termin dla osób, które uzyskały zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 16 stycznia – 31 stycznia 2017 r.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

DO DZIEKANATU WYDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ
, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony: 
  1. Pracę dyplomową(dwustronnie wydrukowaną, zbindowaną w miękkiej oprawie) + płytę CD z nagraną pracą dyplomową, opisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu, umieszczona w naklejonej kopercie na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki (zapis dokumentu w formacie DOC, DOCX). Strona tytułowa pracy dyplomowej musi posiadać adnotację Promotora, zgodnie z §5 pkt. 21 „Zasady realizacji procesu dyplomowania na WIMBiŚ ATH”. Pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej, student składa Promotorowi pracy dyplomowej.
  2. Indeks z wpisami wszystkich obowiązującymi w programie studiów zaliczeń i egzaminów (minimum 14 dni przed planowanym terminem obrony).
  3. Wypełniony formularz Deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ" - Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 906/2014/2015z dnia 25 maja 2015 r.,Druk RS-B – monitorowanie karier zawodowych absolwentów. Druk dostępny jest na stronie Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
  4. Cztery jednakowe zdjęcia o formacie 4,5 x 6,5 cm.
  5. Dowód opłaty za dyplom, wpłacony na indywidualne konto studenta (opłata wynosi 60 zł).
  6. Student musi mieć uregulowane, ewentualne zaległości w płatnościach (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru itp.). 
  7. W/w dokumenty należy składać zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału.
  Czytaj dalej >