Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców
Przyszli inżynierowie środowiska na zajęciach terenowych w Szymbarku
Budownictwo: studja stacjonarne 

 

PrzedmiotSem.ProwadzącyI termin/
sala
II termin/
sala
III termin/
sala
Materiały budowlane 23Dr inż. Wacław Brachaczek06.02.2017
Godz. 15:00
L231
  
Wytrzymałość materiałów 23Prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek01.02.2017
godz. 8:00
L233
07.02.2017
godz. 8:00
L231
 
Mechanika gruntów3Prof. ATH dr hab. inż. Jacek Pieczyrak03.02.2017
godz. 12:00
L120
10.02.2017
godz. 12:00
L318

 
24.02.2017
godz. 12:00

 
Budownictwo ogólne 25dr inż. Henryk Żelazny02.02.2017
godz. 10:00
L323
09.02.2017
godz.10:00
L323

 
23.02.2017
10:00-
Konstrukcje betonowe 25Dr inż. Szymon Dawczyński7.02.2017
s. L131 g.10.00
14.02.2017
s. L131 g.13.00
21.02.2017 
g.10.00
Konstrukcje drewniane5Prof. ATH dr hab. inż. Jan Zamorowski1.02.2017
L334
g. 10:00
6.02.2017
L334
g. 10:00
22.02.2017
g. 10:00
Budownictwo komunikacyjne 15Dr inż. Anna Żak26.01.2017
L331
g.17.30
10.02.2017
 L331
g.14.00
14.02.2017
L120
g.14.00
Budownictwo pasywne7Dr inż. Henryk Żelazny02.02.2017godz. 12:00
L323
09.02.2017
godz. 12:00
L323
23.02.2017
godz. 12:00

 
Materiały nowej generacji7Dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras2.02.2017
godz.9:00
L334
08.02.2017godz.10:00
C31

 
21.02.2017
godz. 10:00
Audyting energetyczny w budownictwie7Dr inż. Janusz Fabia1.02.2017
C031
g. 10.00
6.02.2017
C031
g. 10.00
27.02.2017
C031
g. 10.00
Podstawy melioracji i odwodnienia budowlanego7Dr inż. J. Kozak
 
1.02.2017
C230
8.02.2017
C230
 


Budownictwo: studia niestacjonarne

 

PrzedmiotSem.ProwadzącyI termin/
sala
II termin/
sala
III termin/
sala

Materiały budowlane 1
 
3Dr inż. Wacław Brachaczek   
Wytrzymałość materiałów 23Prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek11.02
godz. 8:00
C31
18.02
godz. 8:00
C31
 
Budownictwo ogólne 13Dr inż. Henryk Żelazny11.02.2017
godz. 12:00
L138
19.02.2017
17:00
04.03.17
12:00

 
Budownictwo ogólne 25Dr inż. Henryk Żelazny11.02.2017
godz.10:00
L138
19.02.2017
15:00

 
04.03.17
10:00

 
Fundamentowanie5Prof. ATH dr hab. inż. Jacek Pieczyrak11.02.2017
godz. 12:00
A304
18.02.2017
godz. 12:00

 
04.03.
godz. 12:00

 
Konstrukcje metalowe 25Prof. ATH dr hab. inż. Jan Zamorowski6.02. 2017
s. L334
g. 16,00
11.02. 2017
s. L334
g. 16,00
4.03.17
 

 
Konstrukcje betonowe 27Dr inż. Zbigniew Pająk12.02.2017
B7
g. 1015
19.02.2017
 

 
5.03.2017
 

 
Budownictwo komunikacyjne 27Dr inż. Anna Żak18.02.2017
 
g.13.00
24.02.2017
 
g.18.00
4.03.2017
 
g.18.00
28 marzec 2017
Ogłoszenie - dyżury prodziekan Lucyny Przywary W związku z wyjazdem służbowym dyżury Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Lucyny Przywary
w sobotę 1 kwietnia oraz we wtorek 4 kwietnia 2017 r. zostają odwołane.
Czytaj dalej >
17 marzec 2017
Szablon pracy dyplomowej W zakładce "Zasady dyplomowania" oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania" zamieszczono szablon pracy dyplomowej, sformatowanej zgodnie z obowiązującymi na Wydziale zasadami. Czytaj dalej >
02 luty 2017
19 styczeń 2017
Zaliczanie semestru zimowego

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 
ZALICZENIA SEMESTRU ZIMOWEGO I WPISU NA SEMESTR LETNI
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA STACJONARNE:

do: 07 marca - termin rozliczenia semestru

do: 13marca - składanie podań o wyrażeniezgody na dodatkowy termin egzaminu/zaliczenia z przedmiotu (uzyskanie takiej zgody od Dziekania będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu odnośnej zgody prowadzącego przedmiot na podaniu studenta)

  • wpis na następny semestr następuje na podstawie protokołów elektronicznych zatwierdzonych i przesłanych do Dziekanatu w formie elektronicznej i papierowej do 7 dnipo zakończeniu sesji poprawkowej. Protokoły wypełnia, zatwierdza i przesyła do Dziekanatu wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.
  • w przypadku braku zaliczenia przedmiotu bądź przedmiotów student może uzyskać zgodę na warunkowy wpis na kolejny semestr o ile  deficyt punktów ECTS nie przekracza 10 punktów ECTS.
  • student może ubiegać się o odpłatne powtarzanie przedmiotu lub odpłatne powtarzanie semestru. W przypadku powtarzania semestru należy złożyć odpowiedni wniosek w Dziekanacie w terminie 14 dni po zakończeniu sesji poprawkowej, wniosek do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej Wydziału.
  • w przypadku stwierdzenia przez Dziekana (na podstawie protokołów elektronicznych) braku możliwości zaliczenia semestru (nieuzyskanie minimalnej liczby punktów ECTS) oraz braku konkretnie określonego wniosku studenta, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
  • Dziekan może, wyjątkowo, wyznaczyć dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu poza sesją, w okresie 2 tygodni od jej zakończenia, wyłącznie na wniosek studenta oraz po zasięgnięciu pisemnej opinii prowadzącego przedmiot.
Czytaj dalej >
21 grudzień 2016
Ogłoszenie

Informujemy, że Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska od 27 do 30 grudnia 2016 r. będzie nieczynny.

Czytaj dalej >