Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Uruchamiamy II stopień kierunek Budownictwo. Rekrutacja 1-14.02.2018 r.
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
II stopień na kierunku budownictwo
Już od lutego 2018 studia stacjonarne i niestacjonarne zbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców

Inżynieria materiałowa: studia stacjonarne

 

Przedmiot
Sem.
Prowadzący
I termin/
sala
II termin/
sala
III termin/
sala
Fizyka 1
1
Prof. dr hab. Jarosław Janicki
30.01.2017
godz. 13:30
L324
termin "O"
08.02.2017
godz. 10:00
L230

Chemia ogólna i analityczna
1
Prof. ATH dr hab. Anna Pielesz
2.02.2017
godz
9-10.30
L 324
9.02.2017
9-10.30
L 324
24.02.2017
9-10.30
 
Materiały metaliczne
3
Prof. dr hab. Maciej Hajduga
06.02.2017
godz 8:00
C39


Materiały ceramiczne
3
Dr inż. Monika Rom
1.02.2017
C31 lub L232
8.02.2017
C31 lub L232
22.02.2017
C31 lub L232
Materiały polimerowe
3
Prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski
30.01.2017
9:00
termin "O"
06.02.2017
9:00

Metody badań 1
3
Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Rabiej
06.02.2017
C3
godz. 11-12.30
13.02.2017
C3
godz. 11-12.30
23.02.2017
C3

Biopolimery
5
Prof. ATH dr hab. Anna Pielesz
-
-
-
Modyfikacja polimerów
5
Prof. ATH dr hab. inż. Jan BrodaPrzetwórstwo metali
5
Prof. dr hab. Maciej Hajduga
07.02.2017
Godz. 8:00
C39Inżynieria materiałowa: studia niestacjonarne

PrzedmiotSem.ProwadzącyI termin/
sala
II termin/
sala
III termin/
sala
Chemia fizyczna z elementami termodynamiki3Prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski06.02.2017
16:00
13.02.2017
16:00
 
16 czerwiec 2018
Zawieszenie dyżurów dziekanów W związku z rozpoczęciem sesji dyżury dziekanów będą zawieszone, sprawy studenckie będą rozpatrywane na bieżąco, zgodnie z wpływającymi do Dziekanatu podaniami. Ze względów organizacyjnych w sobotę 23.06.2018, tj. na ostatnim zjeździe dla kierunku budownictwo, dziekanat będzie nieczynny.  Czytaj dalej >
17 marzec 2017
Szablon pracy dyplomowej W zakładce "Zasady dyplomowania" oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania" zamieszczono szablon pracy dyplomowej, sformatowanej zgodnie z obowiązującymi na Wydziale zasadami. Czytaj dalej >