Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
Studia INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE na kierunku BUDOWNICTWO
REKRUTACJA TRWA
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWO
Stacjonarne i niestacjonarne
Zbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Przedłużenie ważności legitymacji

Informujemy, że zgodnie z art.51b ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 695) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 911) wszystkie legitymacje studenckie ważne do 31.03.2020 oraz 31.10.2020 zostają przedłużone do 29.11.2020 r. bez konieczności osobistego stawiennictwa w Dziekanacie.

Komunikat w sprawie powrotu do realizacji wybranych zajęć na terenie kampusu ATH

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne w Akademii Techniczno-Humanistycznej do końca bieżącego roku akademickiego 2019/2020 będą się odbywać w trybie zdalnym, jednak od dnia 1 czerwca br. możliwa będzie realizacja w salach i laboratoriach Akademii tych zajęć, które wymagają fizycznej obecności studentów.
Wprowadzony zostaje zmieniony harmonogram roku akademickiego: 
- sesja letnia dla studiów stacjonarnych I i II stopnia rozpocznie się 23 czerwca i potrwa do 17 lipca 2020, 
- sesja letnia dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 24 lipca 2020.

Od dnia 1 czerwca 2020 wprowadzony zostaje również odrębny harmonogram realizacji odrabianych zajęć dla poszczególnych kierunków, zmiany są na bieżąco nanoszone na plany zajęć, w każdym tygodniu może obowiązywać inny plan. Zmiany dotyczące studiów niestacjonarnych zostaną opublikowane najpóźniej do 8 czerwca 2020. Na planie znajdują się również w dalszym ciągu zajęcia, których realizacja będzie kontynuowana w trybie zdalnym.
Wszystkie zajęcia, które będą realizowane w laboratoriach i salach dydaktycznych uczelni, będą się odbywały w warunkach zachowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Laboratoria i sale dydaktyczne zostaną wyposażone w przyłbice oraz płyny do dezynfekcji rąk, sale będą dezynfekowane pomiędzy następującymi po sobie zajęciami. 
Studentów, którzy przebywają w kwarantannie i nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach osobiście, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Dziekanatu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz prowadzących zajęcia. 
W przypadku pytań dotyczących planów zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z Prodziekan dr inż. Lucyną Przywarą (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Prodziekan dr inż. Moniką Rom (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 

Ogłoszenie - zawieszenie zajęć

W związku Zarządzeniem Rektora ATH, od dnia 12 marca 2020 do odwołania proces edukacyjny w budynkach ATH zostaje wstrzymany. W tym czasie nie będzie zajęć na terenie kampusu na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, zajęcia będą prowadzone w sposób zdalny, m.in. z wkorzystaniem platformy MS Teams oraz Moodle.
Informujemy, że w w/w okresie Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska będzie nieczynny, odwołane zostają również dyżury Pań Prodziekan. 
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 3382979-425; 3382979-426; bądź kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wszystkie sprawy będą  rozpatrywane na bieżąco. 
Decyzje dotyczące przedłużenia terminu rozliczenia semestru ulegają automatycznemu przedłużeniu, tj. np. jeśli w decyzji wyznaczono 16 marca jako datę rozliczenia semestru (czyli 3 zjeździe na studiach niestacjonarnych), termin ten ulega przesunięciu do poniedziałku po pierwszym najbliższym zrealizowanym zjeździe.

Ogłoszenie - zmiana godzin pracy Dziekanatu

Informujemy, że od dnia 30 września 2019 roku Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska zmienia godziny urzędowania.
 
Dziekanat będzie czynny w:
 
poniedziałek             1000 - 1300
wtorek                      1000 - 1300
środa                         800 - 1000
czwartek                  1000 - 1300
piątek                       1000 - 1300
sobota zjazdowa        800 - 1200
 
                                                                                                     

KOMUNIKAT

24 czerwca 2019 nawiązaliśmy ścisłą współpracę WYDZIAŁEM INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ w zakresie: dydaktyki prac badawczych oraz wspólnych projektów.

Terminy egzaminów dyplomowych

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W 2020 ROKU 

 

dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia: 11 lutego – 31 marca 2020
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 15 czerwca – 24 lipca 2020
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 15 września – 30 października 2020
Termin dla osób, które uzyskały zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 18 stycznia – 1 lutego 2021​

 

 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

 

DO DZIEKANATU WYDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony: 

1.     Pracę dyplomową(dwustronnie wydrukowaną, zbindowaną w miękkiej oprawie)  + płyta CD z nagraną pracą dyplomową, opisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu, umieszczona w naklejonej kopercie na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki (zapis dokumentu w formacie DOC, DOCX). Strona tytułowa pracy dyplomowej musi posiadać adnotację Promotora, zgodnie z §5 pkt. 21 „Zasady realizacji procesu dyplomowania na WIMBiŚ ATH”. Pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej, student składa Promotorowi pracy dyplomowej.
2.     Wypełniony formularz Deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ" - Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora
nr 1225/2017/2018z dnia 11 czerwca 2018 roku (Procedura PU10) - druk do pobrania
3.     Cztery jednakowe zdjęcia w stroju galowym (nie zeskanowane) o formacie 4,5 x 6,5 cm.
4.     Dowód opłaty za dyplom, wpłacony na indywidualne konto studenta (opłata wynosi 60 zł).
5.     Student musi mieć uregulowane, ewentualne zaległości w płatnościach (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru itp.). 

W/w dokumenty należy składać zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału.
 

Szablon pracy dyplomowej

W zakładce "Zasady dyplomowania" oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania" zamieszczono szablon pracy dyplomowej, sformatowanej zgodnie z obowiązującymi na Wydziale zasadami.
30 maj 2020
Przedłużenie ważności legitymacji

Informujemy, że zgodnie z art.51b ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 695) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 911) wszystkie legitymacje studenckie ważne do 31.03.2020 oraz 31.10.2020 zostają przedłużone do 29.11.2020 r. bez konieczności osobistego stawiennictwa w Dziekanacie.

Czytaj dalej >
28 maj 2020
Komunikat w sprawie powrotu do realizacji wybranych zajęć na terenie kampusu ATH
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne w Akademii Techniczno-Humanistycznej do końca bieżącego roku akademickiego 2019/2020 będą się odbywać w trybie zdalnym, jednak od dnia 1 czerwca br. możliwa będzie realizacja w salach i laboratoriach Akademii tych zajęć, które wymagają fizycznej obecności studentów.
Wprowadzony zostaje zmieniony harmonogram roku akademickiego: 
- sesja letnia dla studiów stacjonarnych I i II stopnia rozpocznie się 23 czerwca i potrwa do 17 lipca 2020, 
- sesja letnia dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 24 lipca 2020.

Od dnia 1 czerwca 2020 wprowadzony zostaje również odrębny harmonogram realizacji odrabianych zajęć dla poszczególnych kierunków, zmiany są na bieżąco nanoszone na plany zajęć, w każdym tygodniu może obowiązywać inny plan. Zmiany dotyczące studiów niestacjonarnych zostaną opublikowane najpóźniej do 8 czerwca 2020. Na planie znajdują się również w dalszym ciągu zajęcia, których realizacja będzie kontynuowana w trybie zdalnym.
Wszystkie zajęcia, które będą realizowane w laboratoriach i salach dydaktycznych uczelni, będą się odbywały w warunkach zachowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Laboratoria i sale dydaktyczne zostaną wyposażone w przyłbice oraz płyny do dezynfekcji rąk, sale będą dezynfekowane pomiędzy następującymi po sobie zajęciami. 
Studentów, którzy przebywają w kwarantannie i nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach osobiście, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Dziekanatu (wimbis@ath.bielsko.pl) oraz prowadzących zajęcia. 
W przypadku pytań dotyczących planów zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z Prodziekan dr inż. Lucyną Przywarą (l.przywara@ath.bielsko.pl) lub Prodziekan dr inż. Moniką Rom (mrom@ath.bielsko.pl)
 
Czytaj dalej >
11 marzec 2020
Ogłoszenie - zawieszenie zajęć

W związku Zarządzeniem Rektora ATH, od dnia 12 marca 2020 do odwołania proces edukacyjny w budynkach ATH zostaje wstrzymany. W tym czasie nie będzie zajęć na terenie kampusu na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, zajęcia będą prowadzone w sposób zdalny, m.in. z wkorzystaniem platformy MS Teams oraz Moodle.
Informujemy, że w w/w okresie Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska będzie nieczynny, odwołane zostają również dyżury Pań Prodziekan. 
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 3382979-425; 3382979-426; bądź kontakt mailowy: wimbis@ath.bielsko.pl, wszystkie sprawy będą  rozpatrywane na bieżąco. 
Decyzje dotyczące przedłużenia terminu rozliczenia semestru ulegają automatycznemu przedłużeniu, tj. np. jeśli w decyzji wyznaczono 16 marca jako datę rozliczenia semestru (czyli 3 zjeździe na studiach niestacjonarnych), termin ten ulega przesunięciu do poniedziałku po pierwszym najbliższym zrealizowanym zjeździe.

Czytaj dalej >
26 wrzesień 2019
Ogłoszenie - zmiana godzin pracy Dziekanatu Informujemy, że od dnia 30 września 2019 roku Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska zmienia godziny urzędowania.
 
Dziekanat będzie czynny w:
 
poniedziałek             1000 - 1300
wtorek                      1000 - 1300
środa                         800 - 1000
czwartek                  1000 - 1300
piątek                       1000 - 1300
sobota zjazdowa        800 - 1200
 
                                                                                                      Czytaj dalej >
26 czerwiec 2019
KOMUNIKAT 24 czerwca 2019 nawiązaliśmy ścisłą współpracę WYDZIAŁEM INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ w zakresie: dydaktyki prac badawczych oraz wspólnych projektów. Czytaj dalej >