Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
Studia INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE na kierunku BUDOWNICTWO
REKRUTACJA TRWA
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWO
Stacjonarne i niestacjonarne
Zbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Ważność legitymacji studenckich

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich, przypominamy, że zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dostępną na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r  legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności do dnia 29 listopada 2020r. Legitymacje wydane w roku akademickim 2020/2021 studentom pierwszego roku studiów, zachowują ważność przez cały semestr.

Ogłoszenie - terminy przyjmowania dokumentów

W związku z poleceniem JM Rektora dr hab. inż. Jacek Nowakowskiego, prof. ATH o kontynuacji wykonywania pracy zdalnej informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska będzie czynny w godzinach od 9:00 do 14:00 w następujących dniach:
 
05.10. poniedziałek19.10. poniedziałek
06.10. wtorek 20.10. wtorek
12.10. poniedziałek21.10. środa
13.10. wtorek26.10. poniedziałek
14.10. środa27.10. wtorek
 28.10. środa
 
W/w dniach będą Państwo mogli złożyć wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w celu uzyskania możliwości otrzymania: stypendium socjalnego; stypendium dla osób niepełnosprawnych; stypendium Rektora; zapomogę.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 3382979-425; 3382979-426; bądź kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wszystkie sprawy będą  rozpatrywane na bieżąco. 
Dyżury Prodziekanów będą prowadzone za pośrednictwem MS Teams, na czacie, bądź z wykorzystaniem połączenia głosowego, w dniach i godzinach podanych na stronie internetowej Wydziału IMBiŚ.

Informacja dla studentów pierwszego roku

Szanowni Państwo!
Bardzo się cieszymy, że wstępujecie w szeregi studentów Akademii Techniczno- Humanistycznej i wybraliście nasz Wydział. Rozpoczynający się semestr będzie zorganizowany hybrydowo, tj. zajęcia będą odbywały się częściowo w laboratoriach i salach wykładowych, częściowo w sposób zdalny, z wykorzystaniem systemów elektronicznych. W prezentacji, którą możecie Państwo pobrać <tutaj> znajdują się  najważniejsze informacje dotyczące logowania do systemów informatyczych uczelni oraz dotyczące organizacji zajęć.
Skróconą instrukcję logowania do systemów można pobrać <tutaj>.W przypadku zajęć odbywających się na terenie uczelni przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk oraz używania maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczy: 33 8279425, 33 8279426 lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uroczysta immatrykulacja pierwszych roczników

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na uroczystą immatrykulację studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

- Studentów pierwszego roku (wszystkich kierunków) studiów stacjonarnych zapraszamy we wtorek 29.09.2020r. na godz. 18.00, budynek L, Ip, sala 128 (Audytorium Maximum)
- Studentów pierwszego roku (wszystkich kierunków) studiów niestacjonarnych zapraszamy w środę 30.09.2020r. na godz. 18.00, budynek L, Ip, sala 128 (Audytorium Maximum)

Prosimy pamiętać o odświętnym charakterze wydarzenia, jak również o konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku oraz o koniczności noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach i dystansie społecznym.

Po uroczystym powitaniu Państwa w gronie studentów i zaprezentowaniu najważniejszych informacji dotyczących rozpoczęcia roku akademickiego, jak rónież zasad uczstnictwa w zajęciach, w holu na pierwszym piętrze wydawane będą legitymacje studenckie, nastąpi podpisanie przez Państwa ślubowania, i ewentualnych innych koniecznych dokumentów. Prosimy o obecność.

Systemy informatyczne do nauczania na odległość

W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 

Obrony prac dyplomowych w czasie ograniczenia działalności uczelni

Informujemy, że w dniu 19.06.2020 ukazało się Zarządzenie Rektora ATH nr 1416/2019/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności uczelni. W związku z powyższym od przyszłego tygodnia będzie można zdalnie składać podania o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w sposób tradycyjny, z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz w sposób zdalny.

Druk podania o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w okresie ograniczenia działalności uczelni.

Egzamin dyplomowy odbywa się na wniosek studenta (podanie powyżej) skierowany z jego studenckiego adresu email (@student.ath.edu.pl) do Dziekana Wydziału, za pośrednictwem promotora (do wiadomości Promotora i z opinią Promotora).
Do wniosku student dołącza oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy. Oświadczenie może być złożone w formie załącznika będącego skanem w formacie pdf albo zdjęciem w formacie jpg wydrukowanego i podpisanego oświadczenia.
Równocześnie promotor przesyła do dziekanatu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wersję elektroniczną pracy studenta przygotowaną w postaci pliku w formacie pdf. 
W przypadku prac już złożonych w Dziekanacie wystarczy samo podanie o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego.

Jednocześnie informujemy, że aby zapewnić terminowe przygotowanie Dyplomów ukończenia studiów, nadal obowiązują "Zasady dyplomowania" http://wimbis.ath.bielsko.pl/index.php/wiadomosci-2/zasady-dyplomowanie.html 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem tel. 33 8279425, 33 8279426 w godzinach 7.00 - 15.00, oraz e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przedłużenie ważności legitymacji

Informujemy, że zgodnie z art.51b ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 695) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 911) wszystkie legitymacje studenckie ważne do 31.03.2020 oraz 31.10.2020 zostają przedłużone do 29.11.2020 r. bez konieczności osobistego stawiennictwa w Dziekanacie.

Komunikat w sprawie powrotu do realizacji wybranych zajęć na terenie kampusu ATH

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne w Akademii Techniczno-Humanistycznej do końca bieżącego roku akademickiego 2019/2020 będą się odbywać w trybie zdalnym, jednak od dnia 1 czerwca br. możliwa będzie realizacja w salach i laboratoriach Akademii tych zajęć, które wymagają fizycznej obecności studentów.
Wprowadzony zostaje zmieniony harmonogram roku akademickiego: 
- sesja letnia dla studiów stacjonarnych I i II stopnia rozpocznie się 23 czerwca i potrwa do 17 lipca 2020, 
- sesja letnia dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 24 lipca 2020.

Od dnia 1 czerwca 2020 wprowadzony zostaje również odrębny harmonogram realizacji odrabianych zajęć dla poszczególnych kierunków, zmiany są na bieżąco nanoszone na plany zajęć, w każdym tygodniu może obowiązywać inny plan. Zmiany dotyczące studiów niestacjonarnych zostaną opublikowane najpóźniej do 8 czerwca 2020. Na planie znajdują się również w dalszym ciągu zajęcia, których realizacja będzie kontynuowana w trybie zdalnym.
Wszystkie zajęcia, które będą realizowane w laboratoriach i salach dydaktycznych uczelni, będą się odbywały w warunkach zachowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Laboratoria i sale dydaktyczne zostaną wyposażone w przyłbice oraz płyny do dezynfekcji rąk, sale będą dezynfekowane pomiędzy następującymi po sobie zajęciami. 
Studentów, którzy przebywają w kwarantannie i nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach osobiście, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Dziekanatu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz prowadzących zajęcia. 
W przypadku pytań dotyczących planów zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z Prodziekan dr inż. Lucyną Przywarą (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Prodziekan dr inż. Moniką Rom (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 

Ogłoszenie - zmiana godzin pracy Dziekanatu

Informujemy, że od dnia 30 września 2019 roku Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska zmienia godziny urzędowania.
 
Dziekanat będzie czynny w:
 
poniedziałek             1000 - 1300
wtorek                      1000 - 1300
środa                         800 - 1000
czwartek                  1000 - 1300
piątek                       1000 - 1300
sobota zjazdowa        800 - 1200
 
                                                                                                     

KOMUNIKAT

24 czerwca 2019 nawiązaliśmy ścisłą współpracę WYDZIAŁEM INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ w zakresie: dydaktyki prac badawczych oraz wspólnych projektów.
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Czytaj dalej >
02 wrzesień 2016
Kredyty studenckie

Informujemy, że w dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013).

Czytaj dalej >
30 listopad 2015
Efekty kształcenia
Budownictwo

studia I stopnia

Inżynieria Materiałowa

studia I stopnia

Inżynieria Środowiska

studia I stopnia
studia II stopnia

Ochrona Środowiska

studia I stopnia

Włókiennictwo

studia I stopnia
studia II stopnia

Czytaj dalej >
06 październik 2015
07 kwiecień 2015